Avís legal

Drets de Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del website www.eurofirms.es, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, animacions, o qualsevol altre element del seu disseny o estructura són propietat exclusiva de EUROFIRMS GROUP S.L.U., societat titular de la pàgina web amb CIF B55234694, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 720, foli 169, full GI-13787. Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, ha de fer-se amb el consentiment previ dels responsables de EUROFIRMS GROUP S.L.U.

Tractament de les Dades de Caràcter Personal

L'accés a alguns dels serveis que EUROFIRMS GROUP S.L.U. ofereix a través de la seva pàgina web, implica la cumplimentació de formularis de sol·licitud i el subministrament per part dels usuaris d'algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert a la Llei Orgànica de 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació personal recollida dels usuaris a través del website s'emmagatzema en bases de dades propietat de Eurofirms ETT S.L.U., que assumeix totes les mides de seguretat per garantir la confidencialitat e integritat de la informació. Aquesta informació serà emmagatzemada i tractada per EUROFIRMS GROUP S.L.U. amb la finalitat de prestar i informar dels seus serveis així com la de millores del seu website. En tots els formularis es senyala amb '*' les entrades de dades obligatòries per aquesta finalitat.
Així mateix, qualsevol usuari podrà exercir el seu dret a l'accés, rectificació i, si ho desitja, cancel·lació de les dades de caràcter personal subministrades a EUROFIRMS GROUP S.L.U., mitjançant comunicació escrita a EUROFIRMS GROUP S.L.U. C/ Pla de l'Estany, 17, 17244 Cassà de la Selva.
Queda exclòs d'aquests recursos mides de seguretat on-line com encriptació de dades transmeses o ús de protocol SSL.

Garantia de l'anonimat en la navegació per la pàgina web

EUROFIRMS GROUP S.L.U. realitza el seguiment i l'anàlisi estadístic del tràfic de visites al website amb l'objectiu de millorar i optimitzar l'estructura i continguts oferts. La informació estadística obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot associar-se ni permetre la identificació d'un usuari concret.

Links

La pàgina web pot contenir enllaços hipertextuals (links) a altres pàgines web gestionades por tercers. L'objectiu d'aquests enllaços és informar als usuaris d'altres fonts d'informació existents a la xarxa que puguin ser d'interès. EUROFIRMS GROUP S.L.U. no es fa en cap cas responsable de la informació referenciada en aquests links i no gestionada directament per EUROFIRMS GROUP S.L.U.

Disponibilitat i Accessibilitat al website

EUROFIRMS GROUP S.L.U no garanteix en cap cas la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels serveis, que poden patir interrupcions per causes alienes a l'empresa. En la mida que sigui possible, EUROFIRMS GROUP S.L.U. avisarà amb antelació de qualsevol tipus d'interrupció en el funcionament que pugui patir la pàgina web.
EUROFIRMS GROUP S.L.U. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que la manca de disponibilitat de la pàgina web pugui causar als seus usuaris o clients.