People First

La primera empresa del sector a Espanya on les persones són el primer

Des de fa 25 anys, a Eurofirms hem consolidat un model empresarial propi per a la prestació de serveis de treball temporal, de selecció de personal, consultoria de Recursos Humans i formació, basat en tres pilars clau: les persones, la innovació i l’excel·lència en el servei.

Aquest model ens ha portat a ocupar a Espanya, en termes de facturació, la primera posició entre les empreses de capital 100% nacional.

Compromesos amb la feina ben feta

Totes les actuacions d’Eurofirms s’orienten a aportar bones solucions a les necessitats de Recursos Humans dels nostres clients. Fomentem una cultura d’empresa oberta i integradora, compromesa amb una gestió ètica i socialment responsable, on tots hem de tenir la voluntat de realitzar accions positives i innovadores.

Compromesos amb la societat