Xarxa de delegacions

L’obertura de delegacions d’Eurofirms ha seguit una trajectòria ascendent. Si prenem els darrers 10 anys, l’empresa ha passat de comptar amb 23 oficines, al tancament de l’exercici 2004, a 80, en l’actualitat. A la vegada, la internacionalització és una realitat consolidada, amb la progressiva obertura de noves delegacions a Portugal.