8 de març de 2017
reinserció laboral

Eurofirms i Càritas Diocesana impulsen la inserció sociolaboral de les persones vulnerables de la demarcació de Girona

Les organitzacions implicades oferiran accions de suport coordinades per facilitar l’accés de les persones ateses pels programes laborals de Càritas Diocesana de Girona a les ofertes de treball d’Eurofirms.

Per fer efectiu l’acord, Eurofirms col·laborarà amb Càritas Diocesana de Girona amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de persones de col·lectius vulnerables i amb dificultats per inserir-se al mercat laboral.

Eurofirms i Càritas Diocesana de Girona han signat un acord de col·laboració per a l’impuls de la inserció sociolaboral de les persones vulnerables que presenten dificultats per inserir-se laboralment. Amb aquest acord, Eurofirms potenciarà les accions de responsabilitat social a la demarcació de Girona, a través del suport a Càritas Diocesana de Girona i a l’Empresa Col·laboradora d’Inserció Sociolaboral (Ecosol), iniciativa socioempresarial que dóna resposta individualitzada a persones en risc d’exclusió social.

Mitjançant aquest acord de col·laboració, les organitzacions implicades oferiran accions de suport a les persones que, des dels programes laborals de Càritas, es col·loquin en els llocs de treball ofertats per Eurofirms. L’acord permet proporcionar assessorament i recolzament per optimitzar el procés d’incorporació de les persones seleccionades al seu lloc de treball. Aquesta col·laboració es realitzarà en un marc de coordinació i cooperació entre ambdues institucions, especialment en l’àmbit de la intermediació laboral, la formació, i l’accés i manteniment de llocs de treball.

Per al desplegament i l’aplicació de l’acord de col·laboració, Càritas Diocesana de Girona animarà els candidats a registrar-se al portal web d’Eurofirms. Qualsevol candidat que necessiti ajuda o assessorament per iniciar o completar al procés d’inscripció serà atès a les oficines d’Eurofirms amb una cita prèvia concertada i, una vegada inscrits, seguiran el mateix procediment que la resta de candidats inscrits.

Per fer efectiu l’acord, Eurofirms col·laborarà amb l’entitat social implicada amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de persones de col·lectius vulnerables, amb dificultats per inserir-se al mercat laboral. D’entrada, Eurofirms facilitarà a Càritas de Girona un llistat de les delegacions d’Eurofirms a la demarcació, amb les persones de contacte que es responsabilitzaran d’atendre a les persones derivades per Càritas. Finalment, coordinarà la intermediació laboral per completar els processos d’accés al lloc de treball.

Millorar l’ocupabilitat dels col·lectius vulnerables

Eurofirms, primera empresa nacional de recursos humans amb més de 25 anys d’història, ofereix serveis de treball temporal, selecció de personal, formació, externalització i Pívot. També compta amb una Fundació que ofereix serveis d’integració al món laboral de persones amb discapacitat física i psíquica. A més, dins les seves accions de Responsabilitat Social Corporativa, té com a objectiu col·laborar amb entitats socials per tal d’optimitzar recursos i establir vies de participació conjunta per tal de millorar l’ocupabilitat de persones de col·lectius vulnerables amb dificultats per inserir-se al mercat laboral.

Càritas Diocesana de Girona és una institució que té la missió de fomentar la solidaritat ciutadana per procurar l’eradicació de la pobresa, la marginació o l’exclusió, mitjançant programes de sensibilització, assistència i promoció social. Des dels diferents programes de l’àmbit laboral, desenvolupa itineraris individuals d’inserció sociolaboral per donar resposta individualitzada a persones en risc d’exclusió social, tot oferint accions de formació laboral, orientació i acompanyament, preparant-les per incorporar-se al mercat laboral amb èxit.

Per a més informació:

Eurofirms: https://www.eurofirms.es/ca/

Càritas Diocesana de Girona: http://www.caritasgirona.cat/