8 de febrer de 2017

Empresa col·laboradora Fundació Eurofirms

“Hem treballat molt satisfactòriament amb la Fundació Eurofirms i hem comprovat la bona atenció i la seva eficàcia a l’hora d’entendre i trobar els perfils i els candidats que necessitem. Moltes gràcies per la feina ben feta, sou un gran equip!”