8 de febrer de 2017

Empresa col·laboradora Fundació Eurofirms

“L’experiència amb la Fundació Eurofirms ha estat sempre molt positiva. Quan obrim un procés de selecció treballem de manera conjunta perquè coneguin el perfil que cerquem i puguin presentar-nos candidats amb discapacitat que s’ajustin. Gràcies a aquesta col·laboració, hem pogut valorar perfils molt bons i hem integrat persones a les oficines centrals i a la Bodega de Caves Codorniu. Recomano el servei que ofereixen al 100%, no només perquè respiren els mateixos valors que tenim a la nostra organització, sinó perquè són eficients amb la seva feina i en el tracte. Són uns grans professionals per la seva proximitat, rigor i generositat, essent un privilegi treballar amb ells.”