8 de febrer de 2017

Indra

“La nostra experiència com a client és positiva, ja que hem pogut comprovar que el personal amb discapacitat seleccionat no ha suposat cap problema, sinó tot el contrari. Són treballadors que valoren el seu lloc de treball i l’oportunitat que se’ls planteja, responent amb motivació i esforç. La col·laboració és enriquidora per a ambdues parts i assoleix l’objectiu de diversitat i responsabilitat social que persegueix la companyia.”