1 de març de 2017

Myriam Casas i Pedro Aguiar

“Descriuria el nostre treball conjunt com una integració i una simbiosi, més que no pas una col·laboració. Ens vam conèixer i vam veure que compartíem els valors i la visió de la gestió dels recursos humans. Sou una part fonamental d’aquest viatge meravellós de definir, descobrir i unir més persones al nostre projecte, al qual ja esteu inclosos. Després de passar durant anys per moltes experiències amb empreses de selecció, vosaltres marqueu la diferència. Moltes felicitats!”