1 de març de 2017

Xavier Castro

“El servei d’Eurofirms ha de ser ràpid, felxible i ajustat a les necessitats del client. Parlem de llocs de treball, amb requeriments específics i tècnics. Tenim clar que la figura que proporcionem ha de ser adequada i s’ha d’ajustar al perfil perfectament. I això és quelcom que els clients valoren moltíssim”.